วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โดยนักเรียนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 16 ต.ค.2564

                   สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทางโรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หากมีความคืบหน้าจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป