×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/activity/2023/20230522_3
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2566 25 พฤษภาคม 2566 27
โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพในการจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทำกรอบอัตรากำลังที่สูงขึ้น 22 พฤษภาคม 2566 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่สัมพันธ์กับสื่อeDLTV 08 พฤษภาคม 2566 49
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 19 01 พฤษภาคม 2566 47
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะจัดอบรมการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน 26 เมษายน 2566 87
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 1/2566 25 เมษายน 2566 58
การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2566 25 เมษายน 2566 63
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลชั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย 23 มีนาคม 2566 302
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศในหัวข้อเรื่องการซ่อมบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 22 มีนาคม 2566 289
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่นที่ 2 09 มีนาคม 2566 322