สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) สมาชิกห้องสมุดสามารถ ติดตามการยืม-คืนหนังสือ ได้ทาง Line Bot

                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) สมาชิกห้องสมุดสามารถ ติดตามการยืม-คืนหนังสือ ได้ทาง Line Bot
                   ติดต่องานบริการ-ยืมคืนได้ที่ 1602 หรือ แอด 🆔 @731gwxds