การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2565  ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า เป็นประธานเปิดการประชุม และแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯเนื่องในโอกาสสอบบรรจุรับราชการครูผู้ช่วย นางสาวไอลดา เมืองนามา