สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale E-Book

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale E-Book (https://www.galepages.com/thmcru) โดยสามารถลงชื่อเข้างานผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (ชื่อผู้ใช้@mcru.ac.th) หากมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-720-539 ต่อ 1605 Facebook : www.Facebook.com/aritmcru

 

  ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Gale E-Book