ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 17 พฤษภาคม 2567 66
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 14 พฤษภาคม 2567 49
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 07 พฤษภาคม 2567 83
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 03 พฤษภาคม 2567 109
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน ๑ ชุด 02 พฤษภาคม 2567 107
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 29 เมษายน 2567 119
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 26 เมษายน 2567 129
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 03 เมษายน 2567 244
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 มีนาคม 2567 273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 40 เครื่อง 18 สิงหาคม 2566 1761