กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนสอนแบบดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 21 มิถุนายน 2567 12
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2567 20 มิถุนายน 2567 15
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบ MCRU MOOC สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ 17 มิถุนายน 2567 51
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหน่วยงานสนับสนุน 12 มิถุนายน 2567 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล 10 มิถุนายน 2567 72
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2567 20 พฤษภาคม 2567 182
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2567 15 พฤษภาคม 2567 169
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2567 05 เมษายน 2567 355
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 มีนาคม 2567 436
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 มีนาคม 2567 448