กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 10 กรกฎาคม 2567 188
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 10 กรกฎาคม 2567 188
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 5" 06 กรกฎาคม 2567 206
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 05 กรกฎาคม 2567 209
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 4" 05 กรกฎาคม 2567 211
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 3" 04 กรกฎาคม 2567 206
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 2" 03 กรกฎาคม 2567 228
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 02 กรกฎาคม 2567 228
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 1" 02 กรกฎาคม 2567 209
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนสอนแบบดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 21 มิถุนายน 2567 272