สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมสัมมนาเปิดมุมมองทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ ภาษาอังกฤษ ในงาน The Competency based skills assessment Conference Day

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนา ก้าวใหม่แห่งวงการ การศึกษาไทย ส่งสริมให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศตื่นตัว และเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษา ที่นอกเหนือจากใบปริญญาบัตร มุ่งพัฒนา 2 ทักษะใหญ่ เปิดมุมมองทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ ภาษาอังกฤษ ในงาน The Competency based skills assessment Conference Day ณ อาคาร MS Siam Tower ชั้น 31 ซึ่งจัดโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด