เอกสารในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หัวข้อการติดตั้ง WINDOWA 11 ผ่าน USB FLASH

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่เอกสารในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หัวข้อการติดตั้ง WINDOWA 11 ผ่าน USB FLASH

          สามารถเข้าชม
          E-BOOKS (brown book)  : https://pubhtml5.com/bookcase/gdlr
 
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)