หนังสือน่าอ่าน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 56 หมวดความรู้ทั่วไป 01 ธันวาคม 2566 6
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 55 หมวดพระพุทธศาสนา 17 พฤศจิกายน 2566 49
บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครั้งที่ 54 06 พฤศจิกายน 2566 91
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 53 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY 12 ตุลาคม 2566 330
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 52 " เทคโนโลยีน่ารู้ " 29 กันยายน 2566 235
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 51 สาขาวิชาการตลาด 15 กันยายน 2566 248
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 50 รางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” 01 กันยายน 2566 333
บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 49 18 สิงหาคม 2566 357
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 48 03 สิงหาคม 2566 328
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 47 21 กรกฎาคม 2566 367