บริการ Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารด้านล่าง

          --------------------------------
          เว็บไซต์ : http://arit.mcru.ac.th
          โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
          อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          Facebook : https://www.facebook.com/comcenterMCRU
          ระบบบริการออนไลน์ : http://maintain.mcru.ac.th