สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการซ่อมหนังสือชำรุด ฟรี!

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการซ่อมหนังสือชำรุด ฟรี! ผู้ใช้บริการที่มีหนังสือชำรุด ท่านสามารถนำหนังสือเข้ารับการบริการซ่อมหนังสือได้ที่สำนักวิทยบริการฯ(ห้องสมุด)
          ติดต่อสอบถาม : โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)