งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน

ที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน
☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536 ต่อ 1610
🌃 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)