ดรรชนีวารสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://golink.icu/N2CzTHI
             ติดต่อสอบถาม ☎️ 032-720536 ต่อ 1601 (วารสารและสิ่งพิมพ์)