ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เอกสารเผยแพร่ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง Line Chatbot การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอทสำหรับงานบริการ 23 พฤษภาคม 2567 20
Integrity and Transparency Assessment 2024 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 24 เมษายน 2567 118
สำนักวิทยบริการฯ ขอขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าใช้งาน UniNet Shorten URL ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา 16 มกราคม 2567 652
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล" 12 มกราคม 2567 525
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Google Data Studio" 18 ธันวาคม 2566 605
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 16 ธันวาคม 2566 676
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Affinity เพื่อการออกแบบ" 16 ธันวาคม 2566 601
กิจกรรม ARIT BOOK FAIR ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คัดเลือกหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการฯ จากร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ชื่อดัง 15 พฤศจิกายน 2566 650
ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 08 พฤศจิกายน 2566 641
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 07 พฤศจิกายน 2566 577