ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรม ARIT BOOK FAIR ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คัดเลือกหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการฯ จากร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ชื่อดัง 15 พฤศจิกายน 2566 64
ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 08 พฤศจิกายน 2566 98
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 07 พฤศจิกายน 2566 134
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร 07 พฤศจิกายน 2566 127
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรคัดเลือกหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 02 ตุลาคม 2566 850
บริการ Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 27 กันยายน 2566 484
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2567 25 กันยายน 2566 397
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ,นักศึกษาที่จะออกฝึกสอนหรือจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 และนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกิน 3 ครั้ง 05 กันยายน 2566 309
ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน MCRU VPN สำหรับบุคลากร/นักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าใช้งาน 01 กันยายน 2566 331
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 28 สิงหาคม 2566 324