กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2023

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการฯ หรือ กิจกรรม ARIT BOOK FAIR จากร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ชื่อดัง อาทิเช่น
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สารพันธ์ศึกษา
- ซีเอ็ดยูเคชั่น https://rb.gy/81nihy
- มายบุ๊คสโตร์ https://rb.gy/9neind
- อินเตอร์บุ๊คส์ https://rb.gy/k13d7b
- เคเอ็นเอส บุ๊ค https://rb.gy/g7ovw3
--------------------------------
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ
🎊 ARIT BOOK FAIR
📅วันพุธที่ 13 และวันพฤหัสที่ 14 ธันวาคม 2566
⏰ เวลา 08:30 - 16:30 น.
📍 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ
❣️ แล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะ
--------------------------------
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1606
หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณารักษ์ ชั้น3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
--------------------------------