ประมวลภาพกิจกรรม วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ นักเรียนทุกชั้นเรียน ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข ขอขอบคุณพี่ ๆ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ที่ช่วยกันจัดกิจกรรมอย่างตั้งใจและทุ่มเท จนกิจกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี