ประมวลภาพกิจกรรมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี