ขอเชิญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (อำลาสถาบันจากน้องพี่ DSMCRU) วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

            🗞️กำหนดการ
            📌09:00 – 12:00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียนชั้น 4
            📌13:00 – 17:00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องพี่ DS MCRU ณ อาคารเรียนชั้น 2
            👔 การเเต่งกาย ชุดสูทโรงเรียน

  รูปภาพเพิ่มเติม