ในวันที่ 30 มกราคม 2566 คุณครูภิชาดา เตชินธนาพร ครูผู้สอนรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้พานักเรียนทำความรู้จักกับการแพทย์แผนไทยและกิจกรรมสมุนไพรเพื่อการรักษา โดยอาจารย์เฟื่องลดา ทบศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย