วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองลูกเสือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) จำนวน 25 คน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี