สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ได้นำมาให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำมาให้บริการ โดยเข้าไปดูรายชื่อหนังสือใหม่ได้ที่ http://matrix.mcru.ac.th  หรือ รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2565