แจ้งวันหยุดห้องสมุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

          แจ้งวันหยุดห้องสมุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 

          🗓️วันที่13 ตุลาคม ▪️ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
          🗓️ วันที่ 14 ตุลาคม ▪️ วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565
          🗓️ วันที่ 22 ตุลาคม ▪️ วันหยุด
          🗓️ วันที่ 23 ตุลาคม ▪️ วันปิยมหาราช
          🗓️ วันที่ 24 ตุลาคม ▪️ วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

          ☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536-9ต่อ 1602