แจ้งกำหนดการรับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน รับได้วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 (ในเวลาราชการ)