ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบปกติ) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจ ATK โดยผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อทุกคนได้เข้ารับการสอบคัดเลือกอย่างพร้อมเพรียง และมีพี่ ๆ คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 มาร่วมต้อนรับและให้การช่วยเหลือน้อง ๆ อย่างอบอุ่น  ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565