ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมแต่งกายตามธีม “การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 7” ในโครงการ 4TH SCIENCE WEEK 2023 x วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ครั้งที่ 7 ในวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2566