แจ้งกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2565 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
        🗓
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565