วันที่ 31 ตุลาคม 2564 รองอธิการบดี ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง ได้ระดมทีมแม่บ้านจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาทำความสะอาด ห้องเรียน พื้น กระจก ระเบียง และโรงจอดรถ พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผศ. อรรถพล อุสายพันธ์ เเละคณะครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พ.ย. นี้