วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ SCIENCE CAMP 3rd 2021 เรื่อง “Hands-on STEM Projects to Fight COVID-19 Epidemic” โดยทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งวันนี้ มีกิจกรรมด้วยกัน 3 EP. ได้แก่

                    EP1: ไม่อยากติดโควิด เพราะชีวิตต้อง move on
                    EP2: ตามล่า 4 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในปัจจุบัน
                    EP3: รณรงค์การป้องกันตัวเองจากโควิดผ่านกิจกรรม “กระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย”