วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน" ที่จะครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณบดีอาจารย์ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง