นักเรียนกิจกรรม​เพื่อสังค​มและสาธารณประโยชน์​ ระดับชั้นม.ปลาย​ ร่วมกันเปิดหมวกเพื่อรวบรวมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน มอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์​เด็กพิการทางสมองดละปัญญา ณ ตลาดโคยกี๊
 
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง Facebook FAN pages โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม