วันที่ 13 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศและนำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานใน Concept “For Bright & Creative Generations” งาน มหกรรมวิทศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9 – 11
โดยโครงงานได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการแข่งขันโครงงาน​วิทยาศาสตร์​ รอบชิงชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์​กายภาพ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์โดยการสะท้อนของแสง
จัดทำโดย เด็กชายสรศักดิ์​ ธรรมาชัยมงคล เด็กชายอัครวิทย์​ เกตุเนียม เด็กชายฐปนรรฆ์ รุ่งวณิชชา
ครูที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเซียง และนางสาวภิชาดา เตชินธนาพร