วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 วงโยธวาทิต​ โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ร่วมขบวนการอัญเชิญและแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน สสส. จอมบึงมาราธอน ณ ม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​