วันที่ 24 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมผู้ปกครอง โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชี้แจงนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน ในการนี้นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ได้มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองในกิจกรรมสื่อสารกับลูกด้วยภาษาฉัน นอกจากนี้อาจารย์กิตติศักดิ์ คุ้มถนอม จากไร่กูไม่ไปได้มามอบเงินในการประมูลของในงานคอนเสิร์ตคาราบาวเพื่อเป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาจำนวน 50,000 บาทให้กับโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมเวียนฐาน DSMCRU CHRISMAS & MULTI-SKILL DAY และกิจกรรมการแสดงต่างๆ ซึ่งมีศิษย์เก่าและรุ่นพี่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้