ประมวลภาพบรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565