ระหว่างวันที่ 23 -25 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCIENCE CAMP 4th 2022) ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดโครงการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมดังนี้
               1. ฝึกปฏิบัติการดำน้ำ ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ การใส่ชูชีพ snorkel และการช่วยชีวิตเบื้องต้นบริเวณหาดน้ำใส 🤿
               2. ปฏิบัติการดำน้ำศึกษาแนว ศึกษาระบบนิเวศปะการัง และกิจกรรมปลูกปะการัง ณ ชาดหาดวิหารหลวงพ่อดำ 🤿🤿
               3. กิจกรรม “การกำเนิดโลก” ชีววิทยาแนวปะการัง “ปัญหาผลกระทบและการฟื้นฟูปะการัง” 🛥️
               4. ปฏิบัติการกายวิภาค หมึก ฉลาม เเละความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 🐳🐙🦈
               5. ปฏิบัติการแพลงก์ตอน “ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล” 🔬🦠
               6. ศึกษาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ 🐢🐢