ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจ ATK โดยผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อทุกคนได้เข้ารับการสอบคัดเลือกอย่างพร้อมเพรียง และมีพี่ ๆ คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 มาร่วมต้อนรับและให้การช่วยเหลือน้อง ๆ อย่างอบอุ่น ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 12 เมษายน 2565