วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้ PLC รายวิชาพลศึกษา ภาษาไทย และสุขศึกษา โดยมี อ.ชญาชัช ใจมั่น อ.จิรัชญา ปิ่นทอง และ อ.กัญญารัตน์ ตันเจริญ ร่วมนำเสนอประเด็นแลกเปลี่ยนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564