ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา) ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจ ATK โดยผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อทุกคนได้เข้ารับการสัมภาษณ์อย่างพร้อมเพรียง และมีพี่ ๆ คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 มาร่วมต้อนรับและให้การช่วยเหลือน้อง ๆ อย่างอบอุ่น โดยจะประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 21 มกราคม 2565