วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
                  เนื้อหา : คณิตศาสตร์
                  วิทยากรโดย : อาจารย์ธวัชชัย บุญเลิศ
                  ในการนี้ได้มีผู้ปกครองจากศิษย์เก่าซึ่งปัจจุบันได้เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหารฯ ของท่านวิทยากรมาร่วมให้กำลังใจท่านวิทยากร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น