ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง

on 08 พฤษภาคม 2566

ความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง...

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ผ่านการพิจารณาได้รับคัดเลือกเข้าประกวด  ระดับประเทศในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้รักสมัคคีและสำนึกความเป็นไทย

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ผ่านการพิจารณาได้รับคัดเลือกเข้าประกวด ระดับประเทศในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้รักสมัคคีและสำนึกความเป็นไทย

on 01 พฤษภาคม 2566

นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผ่านการพิจารณาได้รับคัดเลือกเข้าประกวด ระดับประเทศ ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

on 24 ธันวาคม 2564
กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีกระบวนการวางแผนโดยวาง Storyboard การลำดับฉาก...