-\\- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ -//-
โครงการอบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ Active Learning

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ Active Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ Active Learning   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัล...

กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561

กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561

กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์...

ประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560

ประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560

ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2560   เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นไป ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา...

 • โครงการอบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ Active Learning

  โครงการอบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ Active Learning

  วันอาทิตย์, 04 กุมภาพันธ์ 2561 17:04
 • กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561

  กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561

  วันอังคาร, 16 มกราคม 2561 13:25
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

  วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560 17:14
 • ประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560

  ประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560

  วันศุกร์, 20 ตุลาคม 2560 16:28
 • ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560 11:52
 1. new Books
 2. Digital Library

การใช้งาน Office365

17 มิถุนายน 2559
การใช้งาน Office365