โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอท สำหรับงานบริการ”

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อยเ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอท สำหรับงานบริการ” ณ ห้อง TraningRoom ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวภคภัทร เพิ่มพลู และนายอนุวัฒน์ จำปาเกตุเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้