บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 61 บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 61 บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. The New You ปรับลุคเปลี่ยนลักษณ์  รายละเอียด
          2. 100 สุดยอดไอเดียการทำพีอาร์ รายละเอียด
          3. ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด รายละเอียด
          4. การจัดการลอจิสติกส์ : Logistics Management รายละเอียด
          5. 15 กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง รายละเอียด
     
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
 
  รายละเอียด