งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. - 11:30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร
📲📚สามารถยืมออนไลน์ได้ที่ : https://matrix.mcru.ac.th/
📲📚บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ : https://shorturl.asia/xtR4Z
☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536ต่อ 1602
🌃หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณารักษ์ ชั้น1อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)