ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียน การสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 05 กรกฎาคม 2567 424
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 27 มิถุนายน 2567 471
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 21 มิถุนายน 2567 456
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 12 มิถุนายน 2567 522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง ชั้น 4 อาคารอํานวยการ เป็นห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 1 งาน 06 มิถุนายน 2567 558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 06 มิถุนายน 2567 549
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 27 พฤษภาคม 2567 618
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง ชั้น 4 อาคารอํานวยการ เป็นห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 1 งาน 24 พฤษภาคม 2567 615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 17 พฤษภาคม 2567 654
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 14 พฤษภาคม 2567 678