ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องการเรียนรการสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 16 มีนาคม 2566 271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 14 มีนาคม 2566 319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะราคาครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 07 มีนาคม 2566 285
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 01 มีนาคม 2566 376
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 27 กุมภาพันธ์ 2566 143
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 23 กุมภาพันธ์ 2566 148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 21 กุมภาพันธ์ 2566 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 171
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 14 กุมภาพันธ์ 2566 150
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 157