ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2565

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2565 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถรับทราบรายชื่อดรรชนีวารสาร และขอใช้บริการได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-720536 ต่อ 1601 (วารสารและสิ่งพิมพ์)

รายละเอียด