ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรม " การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ E-book และการเขียนบรรณานุกรม " 22 กันยายน 2565 10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) สมาชิกห้องสมุดสามารถ ติดตามการยืม-คืนหนังสือ ได้ทาง Line Bot 17 กันยายน 2565 35
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 1/2565 09 กันยายน 2565 39
แจ้งเวลาทำการห้องสมุด เดือนกันยายน 2565 29 สิงหาคม 2565 61
สำนักวิทยบริการฯ ของดให้เข้าใช้บริการห้องสมุดวันที่ 22 , 23 และ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 15 สิงหาคม 2565 85
งานวิจัย ตำรา เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2565 27 กรกฎาคม 2565 191
ขั้นตอนการสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) 21 กรกฎาคม 2565 121
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ ที่ได้เลื่อนเป็นระดับชำนาญการ 19 กรกฎาคม 2565 186
การสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิกห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 กรกฎาคม 2565 123
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีต้อนรับ “นักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2565 24 มิถุนายน 2565 107