ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วม”อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 22 พฤษภาคม 2566 22
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อการอ่านหนังสือรูปแบบใหม่ BOOKDOSE PATH 17 มีนาคม 2566 362
สำนักวิทยบริการฯ ขอเลื่อนการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 290
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 3 ครั้งแล้วไม่ผ่าน และสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566 315
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 28 กุมภาพันธ์ 2566 290
แจ้งปิดให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลไลบรารี่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 144
งานศูนย์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Content บน แพลตฟอร์มออนไลน์" 30 มกราคม 2566 180
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ฐาน ในปี 2566 27 มกราคม 2566 369
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 03 มกราคม 2566 121
แจ้งวันหยุดปีใหม่ห้องสมุด 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 27 ธันวาคม 2565 3135