++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์

📣 เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
-------------------------------

🔹🔹 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2563 สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้
1. วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

2. วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น.
(https://docs.google.com/…/1sVd2vPDJt_rnTJRB9gqzSt…/viewform…)
3. วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น.
(https://docs.google.com/…/1942ZctGhOVepOX9KEgXJhK…/viewform…)
4. วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 11.00 น.
(https://docs.google.com/…/1rSGEPMZ-vD8pfT4GtagciL…/viewform…)
5. วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.
(https://docs.google.com/…/1Vf1q83ShBDYNWtPtu469hl…/viewform…)
6. วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น.
(https://docs.google.com/…/1qEh_u-Urt94IZGex-_dbSq…/viewform…)
7. วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น.
(https://docs.google.com/…/1gIHCq4CHS-5s26B8lm519U…/viewform…)
8. วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 11.00 น.
(https://docs.google.com/…/12HmyW_ZnV0xsfr-9o7nga7…/viewform…)

สถานที่สอบ  :  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครสอบ  :  คลิกที่ link หลังวันที่ต้องการสมัคร

*** นักศึกษาสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 วัน หากมีการสมัครซ้ำซ้อนจะใช้ข้อมูลการสมัครสอบครั้งแรก
*** หากนักศึกษาไม่สะดวกเข้าสอบในระยะเวลาดังกล่าว สามารถรอการปรับปรุงตารางสอบในครั้งต่อไป (ปรับปรุงตารางสอบครั้งต่อไปวันที่ 1 เมษายน 2563)