++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การอบรม Simulation CAI Short Course ตามนโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
การอบรม Simulation CAI Short Course ตามนโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฏาคม 2561
 
  วันที่ 15 กันยายน 2561 - 16 กันยายน 2561
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
 
pdfรายชื่อผู้เข้าอบรม
 
ติดต่อประสานงานได้ที่   :  คุณอนงค์ มูลสวัสดิ์   หมายเลขโทรศัพท์ : 082-355-9790

ผู้มือรายชื่อเข้ารับการอบรม ขอเป็นเพื่อ facebook กับ  Vijan Songkran ได้ที่ :  https://www.facebook.com/vijan.songkran